NEN-EN-ISO 7010: nieuwe pictogramnorm

dinsdag 21 mei 2013

De pictogrammen voor vluchtwegaanduiding, de NEN 6088, is in januari door het Nationale Normalisatie-instituut ingetrokken. De aanleiding hiervoor is het feit dat een wereldwijde norm voor grafische symbolen is overgenomen in Europa en dus ook in Nederland onder de norm NEN-EN-ISO 7010. Harmonisatie op Europees niveau krijgt hierdoor meer vorm. De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie.

Wat gaat er veranderen?
Het vertrouwde pictogram conform NEN 6088 wordt geleidelijk vervangen door het een nieuw pictogram. Het belangrijkste verschil is dat het rennend mannetje niet naar de deur rent maar reeds de deur heeft bereikt en hierdoor heen rent. Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. In feite bestaat het pictogram voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de andere helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen zorgt voor wereldwijde acceptatie. Gezien het Bouwbesluit verwijst naar de NEN 6088 publiceert de Staatscourant op korte termijn een publicatie om deze verandering te bekrachtigen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier ook een overgangsregeling in opgenomen.

Toepassing:
De toepassing van het nieuwe pictogram is over het algemeen gelijk aan de huidige situatie. Internationaal geldt bij een route rechtdoor dat de pijl naar boven wordt gebruikt in plaats van de pijl naar beneden. Bijvoorbeeld ook boven een deur. In de praktijk is dit wel even wennen, echter wenselijk voor de internationale harmonisatie. Het pictogram voor de finale uitgang was de laatste jaren al steeds meer in onbruik geraakt en nu definitief uit de regelgeving verdwenen. Vervang dit pictogram voor het pictogram vluchtroute rechtdoor.

Invoering:
De nieuwe pictogrammen worden reeds toegepast. Echter is het niet nodig om nu alle pictogrammen te vervangen gezien pictogrammen in huidige situaties en bij kleine aanpassingen in installaties worden gehandhaafd. Echter een combinatie van beide pictogrammen in een situatie is niet mogelijk. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het nieuwe pictogram in Nederland de standaard wordt, in Engeland en Duitsland is dit reeds het geval.

Nog meer veranderingen:
  • Vluchtwegaanduiding rechtdoor wordt niet meer aangeduid met de pijl naar beneden, maar met de pijl naar boven. Dus ook boven een deur. Hiermee volgt de noodverlichting nu ook de meest voorkomende richtingsaanduidingen. Denk hierbij aan de verkeersborden waarbij rechtdoor wordt aangeduid door de pijl omhoog.
  • Het pictogram voor de finale uitgang verdwijnt definitief uit de regelgeving. Zoals bekend wordt deze vervangen door het pictogram vluchtroute rechtdoor.
  • Met de NEN-EN-ISO 7010 rent het mannetje niet meer richting de deur, maar heeft deze reeds bereikt en loopt er doorheen.
  • De helft van het nieuwe pictogram bestaat uit de pijl, deze grotere pijl zorgt voor meer duidelijkheid.
#